Novinky

S Ódou na radost zahajujeme V. ročník ZUŠ Open

https://www.zusopen.cz/aktuality/s-odou-na-radost-zahajujeme-v-rocnik-zus-open/

Studijní úspěchy žáků ZUŠ Kroměříž

Úspěšní žáci ZUŠ Kroměříž přijetí ke studiu na konzervatoře a další střední odborné školy – leden 2021 HUDEBNÍ OBOR Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž: HRA NA HOUSLE AMÉLIE ŽÁČKOVÁ ze třídy Jitky Gajdošové JOSEF SEHNAL ze třídy Luďky Vašákové HRA NA VIOLU JAN PAVELKA ze třídy Mgr. Barbory Housové HRA NA TROMBON MARTIN ČERNÝ ze třídy […]

Hygienické zásady od 12.4.2021

Hygienické zásady od 12.4.2021

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Vážení rodiče, jsem velmi ráda, že díky zlepšené epidemiologické situaci, na základě rozhodnutí Zlínského kraje ze dne 8. 4. 2021 a na základě aktuálních „Informací k provozu škol a školských zařízení, které od MŠMT ČR a MZ ČR školy obdržely dne 7. 4. 2021, zahajuji od pondělí 12. 4. 2021 individuální prezenční výuku v Základní umělecké škole […]

Epidemiologické opatření PES oblast školství

Epidemiologické opatření PES oblast školství

Organizace výuky a hygienické zásady

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Rozvrhy hodin kolektivní výuky

Rozvrhy kolektivní výuky na školní rok 2020/2021 naleznete v sekci O studiu. Vzhledem k nynější situaci mohou být rozvrhy přizpůsobeny rozvrhům základních a středních škol.

ZLÍNSKÝ KRAJ OCENIL ŽÁKY ZA MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY

Jan Schulmeister (Základní umělecká škola Kroměříž) Jan je mimořádně nadaným klavíristou, který vzhledem ke svému věku překvapuje publikum svojí bezprostřední hudební poetikou, smyslem pro stavbu a barevnost frází, jakož i technickou precizností. V letošním školním roce v klavírní soutěži „Beethovenovy Teplice“ získal 1. cenu Absolutní vítěz soutěže, cenu pro nejúspěšnějšího žáka ZUŠ ČR a Cenu […]