HOLEŠOVSKÝ TALENT

Gratulace

za mimořádně úspěšnou reprezentaci
Základní umělecké školy Kroměříž
v on-line soutěži „HOLEŠOVSKÝ TALENT“

duben 2021, Holešov

postup do republikového finále:

Daniel Tesař (kytara)
ze třídy pana učitele Milana Vaculíka

Vojtěch Tesař (elektronické klávesy)
ze třídy pana učitele Marka Bubeníčka

Lenka Vaculíková (zpěv)
ze třídy pana učitele Luďka Koutného

Terezie Klusová (flétna)
ze třídy paní učitelky Jany Milotové

Vendula Milotová (akordeon)
ze třídy paní učitelky Šárky Jablůnkové

Lenka Milotová (klavír, zobcová flétna)
ze tříd paní učitelek Lenky Obručové a Jany Milotové

za vedení školy
MgA. Ivona Křivánková