Sdružení při ZUŠ Kroměříž, z.s.

Seznam členů

Mgr. Vladimíra Vondráčková – předsedkyně spolku

Ing. Soňa Horáková – členka

Pavlína Wolfová – členka

Martina Vaníčková – členka

MgA. Hana Gajdíková – členka

Účelem spolku je:

Působit na rozvoj žáků základní umělecké školy a mládeže obecně, seznamovatrodiče s posláním a úkoly školy, sjednocovat výchovné působení školy a rodiny anapomáhat jim. Dle možnosti žákům školy poskytovat materiální a finančnípomoc obecně prospěšnou prací svých členů za účelem rozvoje jejich osobnosti.