Kontakty

Základní umělecká škola Kroměříž

Jánská 31, 767 01 Kroměříž
IZO 110 026 128
IČ 63414929

Telefon: 573 331 479
www: www.zuskm.cz
E-mail: zuskm@zuskm.cz
E-podatelna: podatelna@zuskm.cz

Ředitelka: MgA. Ivona Křivánková krivankova@zuskm.cz
Statutární zástupce: Bc. Jiří Nepožitek nepozitek@zuskm.cz
Zástupce ředitelky: Ing. Pavel Jurtík jurtik@zuskm.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Lenka Vymětalová poverenec@zuskm.cz

Příslušná osoba ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů: Ing. Klára Nepožitková whistleblowing@zuskm.cz; tel: 731 609 527