Talentové zkoušky

Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021 již proběhly.
Pro informaci k možnosti studia využijte našich kontaktů.

Náplň (požadavky) pro přijímání uchazečů:

Hudební obor ověření hudebního sluchu a rytmického cítění, sociální zralost (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Taneční obor pohybové schopnosti, hudební sluch, rytmické cítění, sociální zralost
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, 2 – 3 domácí práce vítány, sociální zralost
Literárně-dramatický obor prověření hereckých předpokladů, přednes básničky, sociální zralost

Obsah přestupové zkoušky u Zápisu do ZUŠ, pokud jde o přestup z jiné ZUŠ:

HUDEBNÍ OBOR
Zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Sborový zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Hra na klavír: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na varhany: libovolná skladba
Hra na klávesy: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na akordeon: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na kytaru: Stupnice s akordy , etuda (J.Sagreras, F.Carulli, M.Carcassi, M.Giulliani, F.Sor), přednes dle vlastního výběru žáka
Hra na el. nebo basovou kytaru: Stupnice s akordy, etuda, přednes dle vlastního výběru
Smyčcové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Dřevěné dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Žesťové dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na cimbál: Stupnice s akordy, etuda, přednes?
Hra na bicí: Rytmická stupnice ve 4/4 taktu, čtvrťová nota= 60 na malý buben – čtvrťové noty, osminové noty, trioly, šestnáctinové noty, sextoly. Dynamika ve 4/4 taktu, čtvrťová nota=60 na malý buben – v p, mf, f, a zpět.

VÝTVARNÝ OBOR: předložit výtvarnou práci z posledního ročníku

TANEČNÍ OBOR: základní gymnastické prvky, základní prvky z klasické taneční techniky a technik současného tance

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: mluvený projev dle výběru (přednes básně, přednes prózy nebo dramatický výstup

Vnitřní směrnice k Talentovým zkouškám