Talentové zkoušky

Termíny talentových zkoušek na školní rok 2023/2024

Jánská 31, 767 01, Kroměříž

Den Datum Čas od – do Obor
Pondělí 12. června 2023 13:00 – 17:00 výtvarný, literárně dramatický, taneční
Úterý 13. června 2023 13:00 – 17:00 výtvarný, literárně dramatický
Středa 14. června 2023 13:00 – 17:00 hudební, taneční
Čtvrtek 15. června 2023 13:00 – 17:00 hudební
Pátek 16. června 2023 13:00 – 17:00 hudební

Komenského 350, 768 11, Chropyně

Den Datum Čas od – do Obor
Pondělí 5. června 2023 13:00 – 17:00 hudební, literárně dramatický, taneční
Středa 7. června 2023 13:00 – 17:00 hudební, literárně dramatický, taneční
Pátek 9. června 2023 13:00 – 17:00 hudební, literárně dramatický, taneční

17. listopadu 140, 768 33, Morkovice–Slížany

Den Datum Čas od – do Obor
Pondělí 12. června 2023 13:00 – 17:00 hudební
Úterý 13. června 2023 13:00 – 17:00 hudební
Středa 14. června 2023 13:00 – 17:00 taneční
Čtvrtek 15. června 2023 13:00 – 17:00 výtvarný

Těšíme na setkání s novými uchazeči o studiu při Talentových zkouškách.

Přihlášku pro žáky, kteří budou 1. 9. 2023 5 – 18 let, bude možné vyplnit a odeslat od 1. dubna 2023 na www.izus.cz

Odesláním přihlášky nevzniká nárok na přijetí do ZUŠ Kroměříž. Podmínkou přijetí  je úspěšné absolvování Talentové zkoušky.

Žáci přestupující z jiných ZUŠ vyplní přihlášku na www.izus.cz a v poznámce uvedou jméno školy, ze které přestupují, a ukončený ročník.

Náplň (požadavky) pro přijímání uchazečů:

Hudební obor ověření hudebního sluchu a rytmického cítění, sociální zralost (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Taneční obor pohybové schopnosti, hudební sluch, rytmické cítění, sociální zralost
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, 2 – 3 domácí práce vítány, sociální zralost
Literárně-dramatický obor prověření hereckých předpokladů, přednes básničky, sociální zralost

Obsah přestupové zkoušky u Zápisu do ZUŠ, pokud jde o přestup z jiné ZUŠ:

HUDEBNÍ OBOR
Zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Sborový zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Hra na klavír: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na varhany: libovolná skladba
Hra na klávesy: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na akordeon: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na kytaru: Stupnice s akordy , etuda (J.Sagreras, F.Carulli, M.Carcassi, M.Giulliani, F.Sor), přednes dle vlastního výběru žáka
Hra na el. nebo basovou kytaru: Stupnice s akordy, etuda, přednes dle vlastního výběru
Smyčcové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Dřevěné dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Žesťové dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na cimbál: Stupnice s akordy, etuda, přednes?
Hra na bicí: Rytmická stupnice ve 4/4 taktu, čtvrťová nota= 60 na malý buben – čtvrťové noty, osminové noty, trioly, šestnáctinové noty, sextoly. Dynamika ve 4/4 taktu, čtvrťová nota=60 na malý buben – v p, mf, f, a zpět.

VÝTVARNÝ OBOR: předložit výtvarnou práci z posledního ročníku

TANEČNÍ OBOR: základní gymnastické prvky, základní prvky z klasické taneční techniky a technik současného tance

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: mluvený projev dle výběru (přednes básně, přednes prózy nebo dramatický výstup

Vnitřní směrnice k Talentovým zkouškám