Základní umělecká škola Kroměříž

Základní umělecká škola Kroměříž je státní školou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 1988 je umístěna v pěti vzájemně propojených barokních památkově chráněných domech, jež jsou majetkem města Kroměříž. Čtyři domy byly původně kanovnické, v pátém, největším, byl dvě stě let lichtenštejnský pěvecký chlapecký seminář, v podstatě nejstarší hudební škola ve střední Evropě. Pro účely naší školy byly tyto domy rekonstruovány v letech 1983 – 1988. blízko ZUŠ je Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada – památky, jež jsou zapsány v seznamu UNESCO.

Škola má čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický. Kapacita školy je 1520 žáků. Učí zde 75 učitelů. Vyučuje se nejen v hlavní budově ZUŠ Kroměříži, ale žáci mohou navštěvovat výuku i v Chropyni, Morkovicích-Slížanech, ZŠ Litenčice, ZŠ U Sýpek, ZŠ Kostelany a na ZŠ Slovan. Od r. 1996 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizace.

ZUŠ navazuje na bohaté tradice hudební školy, která byla založena v r. 1882 při pěveckém spolku Moravan jako první česká hudební škola na Moravě (rok po otevření Národního divadla a dříve než byly postaveny Rudolfinum a Obecním dům v Praze). Za téměř 120 let se vystřídalo hodně generací, měnila se společenská zařízení, avšak škola za celou dobu své existence nepřerušila svoji činnost a stále plnila své poslání – rozvíjet umělecké vlohy dětí a mládeže, ovlivňovat osobnost žáka po stránce estetické a etické, obohacovat jeho citový život a spolu s tím rozvíjet i mnohé užitečné vlastnosti potřebné v každodenním životě. V duchu humanismu vždy mohly a mohou talentované děti z nemajetných rodin studovat zdarma resp. se slevou na školném.

Velikost, působivé prostředí školy, vybavení učebními pomůckami byly a jsou závislé hlavně na podpoře společnosti – státních orgánů, představitelů města – a zájmu veřejnosti. Úroveň a široké možnosti kroměřížské ZUŠ jsou důkazem jejich kulturní vyspělosti. Krásný a účelný prostor školy využívají i studenti kroměřížské konzervatoře a dalších středních škol, různé organizace zde pořádají koncerty a výstavy výtvarných prací.

Systém uměleckého školství se u nás vytvářel po generace, jeho tradice i úroveň jsou pro svět vzorem. Hodně základních uměleckých škol udržuje kontakty se zahraničními partnery, takže víme, jak nás hodnotí. Kladou nám na srdce, abychom si chránili systém vzdělávání, který oni obdivují. Dle materiálů OECD patří základní umělecké školství k nejpropracovanějším systémům na světě a mohlo by se stát i přínosem České republiky pro integraci do Evropské unie.

Fotogalerie