Základní umělecká škola Kroměříž

Hudební vzdělávání má v Kroměříži dlouholetou a bohatou tradici, což potvrzuje vznik jedné z nejstarších uměleckých škol v České republice právě v tomto krásném městě, v samotném srdci „Hanáckých Athén“. Tehdy „Hudební škola“ byla založena v roce 1882 při činnosti pěveckého spolku Moravan a je nejstarší hudební školou na Moravě. Během svého fungování změnila několikrát svůj název, reagovala na systémové a společenské změny, ale po celou dobu plnila a plní své poslání – rozvíjí v dětech a mládeži umělecké vlohy, estetické i etické cítění a učí je vnímat a milovat umění.

Dnešní název – Základní umělecká škola Kroměříž – nese od roku 1991 na základě systémových změn ve školství. Pět let poté se stala ZUŠ Kroměříž příspěvkovou organizací, od roku 2001 je zřizovatelem Zlínský kraj. Ve svém dnešním sídle, v barokních kanovnických domech, má škola zázemí již od roku 1988. Nabízí studium čtyř oborů – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Školu navštěvuje 1520 žáků, které vyučuje cca 77 pedagogů. Kromě hlavní budovy probíhá výuka i na odloučených pracovištích – v Chropyni, Morkovicích-Slížanech, ZŠ Litenčice, ZŠ U Sýpek, ZŠ Kostelany a ZŠ Slovan.

V podstatě po celou dobu své existence se škola rozrůstá a rozvíjí. V Kroměříží si vybudovala pozici významné vzdělávací a kulturní instituce a nemalou měrou se podílí na kulturním životě města a regionu. Pravidelně pořádá již tradiční akce, ať už to jsou koncerty, představení či výstavy. Škola je také členem Asociace základních uměleckých škol a spolku ZUŠKA?ZUŠKA! sdružující veřejné ZUŠ Zlínského kraje. Díky tomuto spolku jsou organizovány projekty, kterých se naše škola pravidelně účastní, jako třeba „Malí velcí filharmonici“ nebo „Malí velcí herci“ aj. ZUŠ Kroměříž dále spolupracuje s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, zejména při realizaci stipendijního vzdělávacího programu MenART, každoročně se zapojuje i do ZUŠ Open. Neméně významné je partnerství s Letní hudební akademií Kroměříž, jejímž uměleckým ředitelem je absolvent naší školy, světově uznávaný dirigent Tomáš Netopil. Opomenout nelze ani podnětnou spolupráci s Konzervatoří P. J. Vejvanovského Kroměříž a Českou filharmonií.

Systém uměleckého školství se u nás vytvářel po generace, jeho tradice i úroveň jsou pro svět vzorem. Hodně základních uměleckých škol udržuje kontakty se zahraničními partnery, takže víme, jak nás hodnotí. Kladou nám na srdce, abychom si chránili systém vzdělávání, který oni tolik obdivují. Dle materiálů OECD patří základní umělecké školství k nejpropracovanějším vzdělávacím systémům na světě, o čemž svědčí i vystoupení našich žáků na půdě Evropského parlamentu na konci roku 2022, kde jsme tyto hodnoty za Českou republiku úspěšně prezentovali.

Fotogalerie