Výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s údržbou hudebních nástrojů

Hudební nástroje:  klarinet, saxofon, trubka, akordeon, kytara, housle, violoncello, viola, kontrabas, zobcová flétna /pikola, alt, soprán, bas/, EKN, hoboj, pozoun, lesní roh, baryton, tuba, tenor, příčná flétna, pikola – výše příspěvku 90,- Kč / měsíčně

Hudební nástroje:  fagot – výše příspěvku 120,- Kč / měsíčně

Doplňky hudebních nástrojů nebo jiné pomůcky – výše příspěvku 30,- Kč / měsíčně

Obecné ustanovení:

  • nástroj a výpůjčku hudebního nástroje s dohodou o příspěvku na úhradu nákladů spojených s údržbou hudebních nástrojů podepíše a převezme zákonný zástupce
  • příspěvek se platí za 1. pololetí do 30. listopadu, za 2. pololetí do 15. května
  • příspěvek za období hlavních prázdnin se uhradí v platbě za 2. pololetí, tj. v květnu
  • vedení školy si vyhrazuje právo rozhodnutí o mimořádném příspěvku

Platnost rozhodnutí od 1.9.2023 do 31.8.2024