Začátek školního roku 2021/2022

Blíží se začátek školního roku a tak vám přinášíme pár informací k zahájení roku (viz. níže). Na všechny se moc těšíme!

Domluva rozvrhu všech oborů bude probíhat ve středu 1. září 2021 od 09:00 do 14:00 hodin, případně ve dnech 2. a 3. září 2021 od 13:00 do 17:00 hodin.
Podmínky pro vstup do školy:
  • Vstup do školy bude probíhat jako v minulém roce pouze vchodem u kanceláře školy, tj. z ulice Jánská č.p. 31.
  • U žáků do věku 7 let bude umožněn vstup jednomu zákonnému zástupci, ale pouze ve dnech výše uvedených, a to pouze za účelem domluvení rozvrhu.
  • U starších žáků bude vstup zákonnému zástupci umožněn pouze ve výjimečných případech a návštěva musí být předem domluvena s příslušným učitelem.
  • Při pohybu ve škole je nutné dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, které jsou povinné ve společných prostorách.
  • Dle legislativního vyjádření nejsou žáci ZUŠ povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním.