ORBETELLO PIANO COMPETITION JUNIOR

Gratulace

za mimořádně úspěšnou reprezentaci
Základní umělecké školy Kroměříž
v mezinárodní on-line klavírní soutěži
„ORBETELLO PIANO COMPETITION JUNIOR“
květen 2021, Orbetello, Itálie

Jan Schulmeister

ze třídy paní učitelky Evy Zonové

1. cena

za vedení školy
MgA. Ivona Křivánková