Vernisáž výstavy NAŠE ZUŠKA DÁMA STOŘICETILETÁ

Poděkování

Milí žáci, kolegyně, kolegové,
absolventi školy, vážení přátelé školy,

dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se podíleli na víc než zdárném průběhu vernisáže výtvarného oboru k 140. výročí naší školy. Děkuji za přípravu a realizaci krásné výstavy i doprovodného programu k poctě naší stočtyřicetileté dámy „ZUŠKY“, která potrvá do 27. 11. 2022.

Řada vynikajících absolventů i stávajících žáků, kteří se do oslav zapojili, jsou důkazem toho, že získané hodnoty, které v ZUŠ Kroměříž načerpali jsou pro ně významným pilířem a oporou v životě.

Děkuji za příjemnou, přátelskou a povznášející atmosféru, která byla pro všechny zúčastněné laskavým pohlazením.

Je pro mě velkou ctí být součástí tak bohaté uměnímilovné rodiny.

MgA. Ivona Křivánková