Mezinárodní on-line hudební soutěž „ISCART“

Gratulace

za mimořádně úspěšnou reprezentaci
Základní umělecké školy Kroměříž
v mezinárodní on-line hudební soutěži „ISCART“
(International School of Culture and Art)
březen 2021, Lugano, Švýcarsko

Jan Schulmeister

ze třídy paní učitelky Evy Zonové

1. cena

nabídka koncertních vystoupení,
možnost on-line lekce s ředitelem školy
Maestrem Tiziano Rossettim

za vedení školy
MgA. Ivona Křivánková