Kreslíř roku

GRATULACE

Za úspěšnou reprezentaci školy

v kreslířské soutěži „Kreslíř roku“

Ostrava, listopad 2021

Radek Nečekal

Ze třídy paní učitelky Kamily Kulhavé

Cena poroty

Za vedení školy

MgA. Ivona Křivánková