Výtvarná přehlídka Boj s pandemií

GRATULACE

Za mimořádnou reprezentaci školy ve výtvarné přehlídce „Boj s pandemií“

Praha, září 2021

Eva Klára Pašteková a Vendula Šindelářová

Ze třídy paní učitelky Moniky Kučerové

Čestné uznání za postup na československé kolo výtvarné přehlídky BOJ S PANDEMIÍ

Za vedení školy

MgA. Ivona Křivánková