PRAGuitarra Clásica 2021

GRATULACE

Za mimořádně úspěšnou reprezentaci školy

v soutěži ve hře na klasickou kytaru

PRAGuitarra Clásica 2021

Praha, květen 2021

Anna Šáchová

Ze třídy paní učitelky Martiny Jurčíkové

Čestné uznání

Za vedení školy

MgA. Ivona Křivánková