Wolkrův Prostějov

Gratulace

za mimořádnou reprezentaci školy
v krajském kole postupové přehlídky

Wolkrova Prostějova,
Uherské Hradiště, 5. června 2021

Jitka Pšejová

ze třídy paní učitelky Lenky Sasínové

přímý postup

do celostátního kola


Gratulace

za mimořádnou reprezentaci školy
v krajském kole postupové přehlídky

Wolkrova Prostějova,
Uherské Hradiště, 5. června 2021

Kristýna Jiříčková

ze třídy paní učitelky Lenky Sasínové

doporučený postup
do celostátního kola

za vedení školy
MgA. Ivona Křivánková