Soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu Flautování

Velká gratulace naší žačce Daniele Klepáčkové!
V sobotu 9. dubna 2022 se zúčastnila soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu Flautování.
Dovezla si zlaté pásmo a zároveň se stala laureátem soutěže. Velká gratuace!
Gratulace samozřejmě patří i paní učitelce Michaele Sedlářové za vedení Daniely a i naší paní ředitelce, která získala mimořádné ocenění za korepetici.