Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 2021

GRATULACE

Za reprezentaci školy v online Krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance 2021

Valašské Meziříčí, říjen 2021

Taneční soubor

Pod vedením paní učitelky Karly Koutné

Cena poroty

za čistotu choreografického provedení lidového námětu

Za vedení školy

MgA. Ivona Křivánková