Studijní úspěchy žáků ZUŠ Kroměříž

Úspěšní žáci ZUŠ Kroměříž

přijetí ke studiu na konzervatoře a další střední odborné školy – leden 2021

HUDEBNÍ OBOR

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž:

HRA NA HOUSLE
AMÉLIE ŽÁČKOVÁ ze třídy Jitky Gajdošové
JOSEF SEHNAL ze třídy Luďky Vašákové

HRA NA VIOLU
JAN PAVELKA ze třídy Mgr. Barbory Housové

HRA NA TROMBON
MARTIN ČERNÝ ze třídy Rudolfa Berana

HRA NA KLAVÍR
JAN SCHULMEISTER ze třídy BcA. Evy Zonové
ADÉLA NEVAŘILOVÁ ze třídy Mgr. art. Márie Vaitové, ArtD.
LEONA FIBICHOVÁ ze třídy Jiřího Kučery

Konzervatoř Brno:

HRA NA TRUBKU
VOJTĚCH SOBOTKA ze třídy Petra Gajdíka, dipl. um.

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc:

HRA NA VARHANY
MAXMILIÁN ŠUMBERA ze třídy Mgr. Lenky Voňkové

ZPĚV
NELA KUČEROVÁ ze třídy Nikol Škubalové, Dis.

VÝTVARNÝ OBOR

Střední škola umění a designu Brno:

NOVÁ MÉDIA
EMMA NAVRÁTILOVÁ ze třídy Mgr. Kamily Kulhavé

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště:

MULTIMÉDIA
ONDŘEJ KOPECKÝ ze třídy Mgr. Kamily Kulhavé
NATÁLIE ADRIANA MAREŠOVÁ ze třídy Mgr. Jiřího Wiesnera

Střední odborná škola Luhačovice:

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY – DESIGN A ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY
NATÁLIE NAVRÁTILOVÁ ze třídy Mgr. Kamily Kulhavé

ART ECON Prostějov:

GRAFICKÝ DESIGN – FOTOGRAFIE
HANA LUČANOVÁ ze třídyMgr. Jiřího Wiesnera
IVA GAZDOVÁ ze třídy Mgr. Jiřího Wiesnera

STŘEDNÍ ŠKOLA DESIGNU A MÓDY, Prostějov:

DESIGN ODĚVŮ
ANNA MATĚJČKOVÁ ze třídy Mgr. Jiřího Wiesnera

Střední odborná škola Luhačovice:

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY – DESIGN A ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY
DENISA ROHANOVÁ ze třídy PaedDr. Moniky Kučerové

Střední odborná škola Strážnice:

GRAFICKÝ DESIGN
KATEŘINA TETEROVÁ ze třídy PaedDr. Moniky Kučerové

Střední odborná škola Bystřice pod Hostýnem:

DESIGN INTERIÉRU
EVA KOVÁŘOVÁ ze třídy PaedDr. Moniky Kučerové

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Janáčkova konzervatoř v Ostravě:

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, ZAMĚŘENÍ HERECTVÍ
KAROLÍNA MIKOVÁ ze třídy Lenky Sasínové
(Mgr. Lenka Obručová – sólový zpěv)
(MgA. Karla Koutná – taneční obor)

Žákyním, žákům a pedagogům naší školy srdečně gratuluji!
Přeji všem mnoho dalších studijních i životních úspěchů

MgA. Ivona Křivánková
ředitelka ZUŠ Kroměříž