On-line soutěže „MELODIE“

Gratulace

za mimořádně úspěšnou reprezentaci
Základní umělecké školy Kroměříž
v republikovém finále on-line soutěže „MELODIE“

květen 2021, České Budějovice

duo „Védéčko“

Daniel Tesař (kytara)
ze třídy pana učitele Milana Vaculíka

Vojtěch Tesař (elektronické klávesy)
ze třídy pana učitele Marka Bubeníčka

1. místo

Doporučení účasti na koncertu „Děti dětem“

za vedení školy

MgA. Ivona Křivánková