Soubor zobcových fléten – Morkáček

O souboru

Za řadu let své existence hrál soubor skladby různého typu, ať už se jednalo o starou hudbu či populární melodie. Žáci během školního roku hrají skladby od jednoduchých dvouhlasých úprav lidových písní až po vícehlasé skladby s použitím všech druhů zobcových fléten.

Dobré vztahy všech členů souboru spojené s úsměvnými zážitky jsou korunovány tím, že si čas od času přijde do souboru zahrát a zavzpomínat některý z jeho bývalých členů.

Počet členů

Počet členů v souboru se v průběhů školních let mění, pohybuje se mezi 8-15 žáky.

Nástrojové obsazení

V souboru můžeme vidět všechny druhy zobcových fléten: sopránovou, altovou, tenorovou, basovou. Na některá vystoupení jsou přizvány i jiné nástroje, nejčastěji klavír.

Úspěchy a významné vystoupení

Soubor vystupuje zejména na místních morkovických akcích – např. na hodovém odpoledni, rozsvěcování vánočního stromu či ho můžete zaslechnout na některém vánočním koncertu. Soutěže se soubor zatím nezúčastnil, ale není všem dnům konec…

Vedoucí souboru

Vojtěch Ludík