Smyčcový soubor

O souboru

Smyčcový soubor působí na Základní umělecké škole v Kroměříži od roku 1992 pod vedením paní učitelky Emilie Šebestíkové.

Žáci smyčcového oddělení zde získávají první zkušenosti se společným sehráváním a muzicírováním. Z pravidelných vystoupeni na veřejných akcích školy lze jmenovat Koncerty smyčcového oddělení, Mikuláš v Zuš, Tříkrálový koncert, Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ a Hudební mládí ve Sněmovním sále Zámku.

Svým uměním mohli členové smyčcového souboru potěšit i publikum v Itálii a na Slovensku.

Za dlouhá léta prošla souborem celá řada žáků, z nichž mnozí pokračovali ve studiu na školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, Konzervatořích a Akademiích múzických umění.

Počet členů

23

Nástrojové obsazení

housle, violoncello, klavír

Úspěchy a významné vystoupení

Pravidelná účast na soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem školství ve Hře smyčcových souborů v Krajském kole

Vedoucí souboru

Emilie Šebestíková