Lidový soubor Chropyňáček

O souboru

Lidový soubor Chropyňáček vznikl v roce 2012 jako hudební doprovod folklorního souboru Ječmínek. Soubor se skládá z žáků Základní umělecké školy Kroměříž, pobočky Chropyně. Díky praxi v Chropyňáčkovi se žáci zdokonalují ve hře na housle, zobcové flétny, akordeony a ve zpěvu. Soubor se neustále rozvíjí a žáci sbírají nové zkušenosti. Repertoár tvoří lidové písně z různých regionů.

Chropyňáček vystupuje v jednoduchém prostém stejnokroji na koncertech Základní umělecké školy Kroměříž, na večerech cimbálové muziky Dubina, na různých folklorních festivalech a hodech. Soubor se prezentuje také na Hanáckém dni v Kroměříži a na kulturních akcích města Chropyně.

Od školního roku 2021/2022 prošel Chropyňáček velmi znatelnou generační výměnou a omladil se. Soubor prohloubil spolupráci s cimbálovou muzikou Dubina, která je tak významným motivačním prvkem v uměleckém snažení Chropyňáčku.

Počet členů

12

Nástrojové obsazení

Housle, zobcová flétna, akordeon, zpěv.

Úspěchy a významné vystoupení

Březen 2015 – 1. místo v krajském kole lidových nástrojů Národní soutěže ZUŠ v Uherském Ostrohu s postupem do celostátního kola.

Květen 2015 – 2. místo v celostátním kole lidových nástrojů Národní soutěže ZUŠ v Mikulově.

Duben  2018  –  1. místo v krajském kole lidových nástrojů Národní soutěže ZUŠ v Uherském Ostrohu.

Vedoucí souboru

Luděk Koutný