Akordeonový soubor

O souboru

Akordeonový soubor patří k nejmladším tělesům na naší škole a vzhledem k velikosti akordeonového oddělení pravděpodobně také k nejmenším, co se počtu členů týká. Rádi se k nám ovšem vrací bývalí žáci a absolventi, kteří tak navazují na další práci v souborové hře a jdou příkladem těm mladším.

Akordeonový soubor tvoří nejen akordeonisté, ale také hráči na elektronické klávesové nástroje. V některých skladbách doplňujeme obsazení souboru ještě např. o zobcové flétny, saxofony či bicí nástroje a spolupracujeme tak napříč odděleními naší ZUŠ.

Počet členů

6 – 10

Nástrojové obsazení

Akordeony a el. klávesy

Úspěchy a významné vystoupení

Kromě třídních besídek a školních koncertů se soubor aktivně zapojuje do větších projektů, například v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN a úzce spolupracuje s Akordeonovým souborem ZUŠ Zdounky, kde také často vystupuje. Z dalších úspěšných akcí jmenujme Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, Muzicírování nejen s akordeonem a další.

Vedoucí souboru

Šárka Jablunková