Výtvarný obor

Malování je snadné, když neumíte malovat.
Jakmile se to naučíte, je tomu právě naopak.

Edgar Degas

Výtvarný obor nabízí prostor všem, komu učaroval magický svět barev, tvarů, linií a imaginativních prostorů. Najdou tu místo k seberealizaci i k uměleckému nasměrování.

Musíte k  nám vyjít až do druhého patra a určitě nebude litovat ten, kdo si tuto práci dá pravidelně jednou týdně po celý školní rok. Stane se tak jedním z 290 žáků, kteří pod vedením čtyř pedagogů se zaujetím kreslí, malují, modelují, vytvářejí grafiku, fotografují, ale hlavně prostřednictvím těchto výtvarných postupů se chápou skutečnosti předmětů, které je obklopují, dějů, které prožívají, situací, ve kterých se ocitají. Rozvíjí si tím hranice své fantazie a možnosti svého tvůrčího potenciálu.

Žáci jsou kromě běžné výuky připravováni ke studiu na školách uměleckých směrů. Někteří z nich dosahují mimořádných výsledků a podařilo se jim prosadit na české výtvarné scéně.

Nabízíme tři prostorné  ateliéry s kreslícími i modelovacími stojany a hrnčířskými kruhy, kompletně vybavenou grafickou dílnu,  počítačovou učebnu,  vybavený fotoateliér,  knihovnu s výtvarnou literaturou.

Součástí vzdělávání je i návštěva galerií a muzeí. Každoročně pořádá výtvarný obor pro své žáky exkurzi do významných výstavních institucí: např. v Praze Národní galerie, ve vídeňské galerii Albertina, v Olomouci pravidelně absolvují animační výuku v Muzeu umění pod vedením odborných pracovníků. Velmi oblíbené je každoroční výtvarné soustředění výtvarného oboru, určeno pro starší žáky. Na konci května vyjíždíme autobusem po českých a moravských památkách, zajímavých přírodních i kulturních památkách, navštěvujeme řemeslné a výtvarné dílny známých českých autorů.

Výše uvedený rozvoj osobnosti se uplatňuje při rozmanitých výtvarných soutěžích, jako jsou např. celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ, projekt ve spolupráci s městem Kroměříž , výtvarné dílničky pro děti,  Mikuláš v ZUŠ, multižánrový festival ZUŠka?ZUŠka! a tradiční oborové výstavy v knihovně Kroměřížska nebo v Muzeu Kroměříž. Dlouhodobě spolupracujeme s kroměřížskými  kavárnami v centru města, kde vystavujeme menší výtvarné celky a soubory. Pro prezentování žákovských prací je určena také galerie Pod Střechou a velké výstavní prostory v celé budově školy.