Výtvarný obor

Malování je snadné, když neumíte malovat.
Jakmile se to naučíte, je tomu právě naopak.

Edgar Degas

Výtvarný obor je otevřen nejen pro děti, které rády kreslí a malují, ale i pro ty, kteří se chtějí naučit modelovat, fotografovat či vytvářet grafiku. Škola nabízí podmínky a zázemí pro všechny oblasti výtvarné tvorby jako je kresba, grafika, malba i keramika s možností výuky vytáčení na hrnčířském kruhu. V současné době navštěvuje výtvarný obor bezmála 300 žáků, kteří pod vedením čtyř pedagogů prostřednictvím výtvarných postupů rozvíjí hranice své fantazie a možnosti tvůrčího potenciálu. Součástí výuky jsou pravidelné návštěvy galerií, muzeí a kulturních památek napříč celou republikou. Nechybí ani pravidelná návštěva vídeňské galerie Albertiny. Kromě toho se koná také každoročně výtvarně poznávací soustředění, které je určeno starším žákům. Žáci jsou připravováni na talentové zkoušky na střední i vysoké umělecké školy, někteří z nich dosahují mimořádných výsledků. Práce žáků jsou pravidelně vystavovány v Muzeu Kroměřížska a dalších prostorech v Kroměříži, pravidlem je také slavnostní vyřazení absolventů spojené s vernisáží. Žáci se také zúčastňují nejrůznějších soutěží (Lidice, Kreslíř roku, MenArt a další). Hlavní snahou pedagogů je „otevřít oči“ dětem a mladým lidem a dopřát jim dobrodružství tvorby a vnímání světa specifickým prizmatem „výtvarné řeči“.