Taneční obor

Tanec je skrytý jazyk duše.

Graham Martha

Taneční obor je nejmladším oborem, který se na ZUŠ Kroměříž vyučuje. Je určen pro dívky i chlapce ve věku od 5 let až do dospělosti.

V přípravných ročnících pomocí zajímavých a hravých pohybových činností učíme žáky orientaci v prostoru, rozvíjíme základy rytmického a intonačního cítění. Od 1. do 3. ročníku prochází žáci taneční průpravou, která v sobě zahrnuje gymnastickou průpravu. Od 4. ročníku se věnujeme výuce klasického tance, technikám moderního tance a současnému tanci. Při studiu tanečních technik jsou žáci vedeni ke správnému držení těla, ke koordinovanému a kultivovanému pohybovému projevu.

Zájem dětí o studium v tanečním oboru neustále vzrůstá. Výsledky své práce předvádějí žáci svým nejbližším i veřejnosti během celého školního roku na různých akcích. Důležitou motivací pro žáky je spolupráce s tanečním oborem ZUŠ v Liptovském Mikuláši.

V posledním období navázal taneční obor také spolupráci s tanečním oborem ZUŠ Luhačovice a ZUŠ Uherský Brod. Při přípravě vystoupení a projektů spolupracuje taneční obor napříč se všemi obory. Někteří žáci si zamilují tanec natolik, že se stane jejich životním posláním, jiní získanou taneční dovednost zúročí při přijímacích řízeních na jiné odborné školy.

V tanečním oboru ZUŠ získá žák základy odborného tanečního vzdělání, které mu umožní pokračovat v profesionální dráze tanečníka nebo v povolání, pro která je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem.