Taneční obor

Tanec je skrytý jazyk duše.

Graham Martha

Taneční obor je nejmladším oborem, který se na ZUŠ Kroměříž vyučuje. Nachází se v blízkosti výtvarného oboru, se kterým úzce spolupracuje při přípravě kostýmů i scén na taneční vystoupení, včetně světelných efektů.

Při výuce se žáci již v útlém věku seznamují s prvními tanečními krůčky a osvojují si základy klasické taneční techniky, lidového tance a pohybové principy současného tance. Zájem dětí o studium v tanečním oboru neustále vzrůstá, z původních 60 žáků je jich dnes již 150. Proto vyučování zajišťují 2 pedagožky.

Výsledky své práce předvádějí žáci svým nejbližším i veřejnosti během celého školního roku – Mikuláš v ZUŠ, Umělecké mládí, Den dětí, Den tance, Otevřené hodiny…. Završením celoročního úsilí se pravidelně stává vystoupení v Domě kultury, o které je ze strany rodičů i široké veřejnosti vždy velký zájem. Důležitou motivací pro žáky je spolupráce s tanečním oborem ZUŠ v Liptovském Mikuláši.

V posledním období zaznamenal taneční obor významné úspěchy – ocenění poroty okresního kola taneční přehlídky ZUŠ žáků 4. ročníku za vynikající taneční techniku a ocenění krajské poroty taneční přehlídky ZUŠ žáků I. ročníku II. stupně za kultivovaný projev a jemnost kostýmů.

Při studiu rozmanitých tanečních technik jsou žáci vedeni ke správnému držení těla, ke koordinovanému a kultivovanému pohybovému projevu. Někteří si zamilují tanec natolik, že se stane jejich životním posláním, jiní získanou taneční dovednost zúročí při přijímacích řízeních na jiné odborné školy.