Taneční obor

Tanec je skrytý jazyk duše.

Graham Martha

Taneční obor je určen pro všechny děti od 5 let až do dospělosti. V prvních ročnících studia se žáci učí zejména orientaci v prostoru a pomocí hravých pohybových aktivit se postupně rozvíjí jejich rytmické a intonační cítění. Přes gymnastickou průpravu se postupně dostávají až k výuce klasického tance, technikám tance moderního i současného. Kromě tanečních dovedností jsou žáci tanečního oboru vedení ke správnému držení těla a ke koordinovanému a kultivovanému pohybovému projevu. Zájem dětí o studium v taneční oboru neustále vzrůstá. Během celého školního roku předvádějí žáci výsledky své práce svým nejbližším i veřejnosti. Velkým zážitkem je pro žáky tvorba multioborových představení. Společné zkoušky, hledání nových možností řešení scény a souhra všech divadelních složek připravuje žáky na profesionální dráhu. Žáci jsou ve svých dovednostech zdokonalováni také tanečními workshopy vedenými profesionálními tanečníky světové úrovně. Součástí výuky jsou také pravidelné návštěvy kvalitních tanečních představení. Hlavním cílem není vychovat pouze technicky zdatného tanečníka, ale osobnost s kultivovaným pohybem a vysokým všeobecným kulturním podvědomím. Někteří žáci si tanec zamilují natolik, že se stane jejich životním posláním, jiní získané taneční dovednosti zúročí při přijímacích řízeních na jiné odborné školy.