Literárně-dramatický obor

Řeč je milované nevlastní dítě myšlení.

Erich von Däniken

Všichni jsme herci na scéně života !!!

Literárně-dramatický obor Základní umělecké školy v Kroměříži nabízí vzdělávání v jednotlivých odborných předmětech, jejichž souhrn by měl přispět k osvojení si nezbytných dovedností, etických zásad a znalostí nejen pro budoucí profesionální umělce /herce, režiséry, scénáristy, atd./, ale i amatéry a poučené diváky.

Při výuce se u žáků prostřednictvím her a cvičení rozvíjí uvolnění, soustředěnost, spontánnost, sebekázeň, tvořivost, samostatnost, vnímání a objevování sama sebe, druhých a okolního světa. Žáci se prostřednictvím zástupného předmětu, loutky – učí sdělovat své vnitřní pocity, emoce. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, spoluúčasti a spolupráci na společném díle. Odstraňují se zábrany a tréma.

Literárně-dramatický obor Základní umělecké školy v Kroměříži se snaží vychovávat mladé herce, vést je k lásce k divadlu, úctě k dramatickému textu i k pokoře při herecké, tvůrčí práci. Rozvíjí cit i fantazii, učí základním zákonitostem pravdivého, přirozeného fyzického i slovního jednání a existence herce na jevišti, vnímání partnera, snaží se klást důraz jak na individualitu, tak na kolektivní cítění. Vštěpuje začátečníkům osvědčená pravidla hereckého řemesla, jeho principy, zákonitosti a učí samostatné přípravě.

PRVNÍ HERECKÉ KRŮČKY – přípravné studium LDO pro 5ti a 6tileté děti /kolektivní výuka v rozsahu 1 vyučovací hodiny/

TVOŘIVÁ DRAMATIKA – základní studium LDO pro žáky od 7 do 13ti let /kolektivní výuka v rozsahu 1,5-2,5 vyučovacích hodin/

ZÁKLADY HERECTVÍ – povinný předmět od 3. ročníku základního studia /individuální výuka v rozsahu 1 vyučovací hodiny/