Literárně-dramatický obor

Řeč je milované nevlastní dítě myšlení.

Erich von Däniken

Všichni jsme herci na scéně života !!!

Literárně-dramatický obor Základní umělecké školy si klade za cíl vychovávat budoucí profesionální herce, režiséry, scénáristy, ale i poučené diváky. Rozvíjí v dětech etické zásady, cit i fantazii. Pravidelná příprava má za výsledek přirozený projev. Výuka probíhá prostřednictvím her a cvičení, které žáky uvolňují a zároveň rozvíjí soustředěnost, spontánnost, sebekázeň, tvořivost a samostatnost. Žáci se učí objevovat, a především vnímat nejen sami sebe, ale i okolní svět, čímž se učí spolupracovat v kolektivu. Věnují se i loutkařskému řemeslu, od výroby až po rozpohybování loutek. Velmi důležitou součástí jsou i pravidelné návštěvy různých představení profesionálních umělců a konzultace s odborníky. Starší žáci se podílí i na vytváření rekvizit, kostýmů, kulis i světelných scén. Svá představení žáci pravidelně představují na pódiích a často svým hereckým umem dělají radost dětem v mateřských školkách. Literárně-dramatický obor navštěvují ti, kteří si chtějí hrát a respektují, že to stojí velké úsilí. Výuka nespočívá jen v hraní divadla a recitování básniček, ale zejména v tvoření celých inscenací. S autory prožívají žáci příběhy a zároveň se je učí i sami vytvářet. Snahou je vést žáky k lásce k divadlu, úctě k dramatickému textu i k pokoře při tvůrčí práci.

PRVNÍ HERECKÉ KRŮČKY – přípravné studium LDO pro 5ti a 6tileté děti /kolektivní výuka v rozsahu 1 vyučovací hodiny/

TVOŘIVÁ DRAMATIKA – základní studium LDO pro žáky od 7 do 13ti let /kolektivní výuka v rozsahu 1,5-2,5 vyučovacích hodin/

ZÁKLADY HERECTVÍ – povinný předmět od 3. ročníku základního studia /individuální výuka v rozsahu 1 vyučovací hodiny/