Hudební obor

Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

Ludwig van Beethoven

Hudební obor je nejstarším a nejpočetnějším oborem naší školy. Navazuje na historii, kdy byla Kroměříž centrem kultury a vzdělávání. Nabízí nejen široký výběr hudebních nástrojů, na které se mohou žáci učit hrát, ale i pěveckou hlasovou výuku. Vyučuje se hra na klasické hudební nástroje (klavír, varhany, akordeon, housle, viola, violoncello, kontrabas, příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, kytara), i na nástroje využívané zejména v moderní populární hudbě (saxofon, elektrická kytara, basová kytara, elektrické klávesy, bicí) a v nedávné době přibyla i možnost výuky hry na cembalo, cimbál a fagot. Na naší škole působí také několik souborů, díky kterým mohou žáci zdokonalovat svou um. Výběr je opět pestrý, od smyčcového orchestru přes dechový orchestr až po dětský pěvecký sbor. Zároveň se žáci učí souhře v nejrůznějších komorních uskupeních. Pravidelně se konají koncerty a vystoupení, kde žáci prezentují to, co se naučili a účastní se nejrůznějších soutěží. Hudební obor navštěvuje více než 900 žáků, které vyučuje téměř 60 učitelů. V posledních letech absolvuje ročně v hudebním oboru více než 100 absolventů. Někteří z žáků pokračují v dalším hudebním vzdělávání, jiní se stanou amatérskými muzikanty, ale všechny absolventy spojuje láska k hudbě.