Hudební obor

Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

Ludwig van Beethoven

Blížíme se k budově školy a již z dálky se k nám nesou tóny nejrůznějších nástrojů – klavír, fanfáry trumpet, árie z muzikálu, přesně tepající rytmus bicích…

To mohou zaslechnout všichni, kteří kráčejí historickým centrem Kroměříže do nádherných barokních prostor naší základní umělecké školy. Již při vstupu cítíme výjimečnou atmosféru. Slyšíme pestrou škálu nejrůznějších nástrojů, které se rozléhají hned v několika patrech. Žáci s nástroji se pohybují po chodbách a čekají na výuku. A že jich tu je! Za týden se jich musí vystřídat více než 900 u 57 učitelů. Učí se hrát na klasické hudební nástroje (klavír, varhany, housle, violu, violoncello, trubku, tenor, tubu, hoboj, příčnou flétnu, zobcovou flétnu, kytaru) i na nástroje využívané zejména v moderní populární hudbě (saxofon, el. kytaru, el. klávesy, bicí), navštěvují nás i nadějní zpěváci (pěvecká hlasová výchova). Naprostou novinkou je výuka hry na cembalo.

Jakmile se žák naučí dostatečně ovládat svůj nástroj, a má k tomu předpoklady, může se zařadit do činnosti některého z mnoha souborů, které na naší škole působí. Patří mezi ně Smyčcový orchestr, Smyčcový soubor, Dechový orchestr, Soubor zobcových fléten, Jazzový orchestr ZUŠ, ZUSHOW, Percussion people, Přípravný pěvecký sbor, Kroměřížský dětský pěvecký sbor…

Tyto soubory, komorní seskupení i jednotlivci se pak zúčastňují mnoha vystoupení v Kroměříži, v rámci České republiky i v zahraničí.

K nejúspěšnějším koncertům hudebního oboru minulého roku patří Vánoční a Mikulášský koncert, Hudební mládí ve Sněmovním sále, Percussion show na Velkém náměstí, vystoupení Drum teamu při slavnostním otevření výstavy Orbis pictus v Rotundě Květné zahrady…

ZUŠ Kroměříž se stala pořadatelem houslové soutěže Archetti in Moravia, která se uskutečnila za podpory Zlínského kraje pod záštitou hejtmana Libora Lukáše. Vznik nové soutěže zaznamenal vzbudil pozornost odborníků i široké veřejnosti.

V naší škole může získat hudební vzdělání každý, kdo má zájem a předpoklad se v daném předmětu vzdělávat. Jsme připraveni pomáhat amatérským hudebníkům všech žánrů. Vždyť i členové populární rockové skupiny ZaBillow jsou s naší školou spjati. Každý si může vybrat, jak s dovednostmi, které u nás získá, naloží. Někdo si bude hrát pro potěšení, jiný bude amatérským či dokonce profesionálním hudebníkem.