Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání od 14.10.2020

Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

jsem nucena vás informovat o změně provozu ZUŠ Kroměříž od 14. října 2020. Děje se tak na základě usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, které vychází z nepříznivého vývoje epidemiologické situace v České republice.
Na základě výše uvedeného usnesení vlády se od středy 14. října 2020 00:00 hod. do 1. listopadu 2020 23:59 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání. Proto naše škola opět od tohoto data přechází na formu distančního vzdělávání.

Za všechny mé kolegyně a kolegy vás chci požádat o součinnost při nastavení způsobu komunikace v jednotlivých studijních zaměřeních. I když zapojení se žáků do distančního vzdělávání je z pohledu zákona dobrovolné, naším zájmem je, aby žáci neztratili kontakt s pedagogy, kteří v nich rozvíjí radost z tvorby, která je důležitou součástí života každého z nás.

Další opatření ministra školstvím mládeže a tělovýchovy se vztahuje na organizaci týdne od 26. října do 30. října 2020, kdy stanovuje prodloužené podzimní prázdniny, tudíž v těchto dnech vyučování probíhat nebude.

Všem vám mnohokrát děkuji za trpělivost, vstřícnost a pochopení.
Pokud budete potřebovat něco vysvětlit, bez obav kontaktujte vyučujícího svého dítěte.

S úctou

MgA. Ivona Křivánková, v.r.
ředitelka ZUŠ Kroměříž

Opatření MŠMT
Distanční výuka 14.10.2020
Usnesení vlády ze dne 12.10.2020