Organizace výuky v ZUŠ Kroměříž od pondělí 7. prosince 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

jsem ráda, že díky zlepšené epidemiologické situaci a na základě aktuálních „Informací k provozu škol a školských zařízení, které jsme obdrželi od MŠMT ČR dne 2. 12. 2020, můžeme v Základní umělecké škole Kroměříž zahájit prezenční výuku do 10 žáků, od pondělí 7. 12. 2020.

O organizaci výuky nově i skupinových a kolektivních předmětů, vás budou písemně během dnešního dne informovat jednotliví vyučující. Ve výjimečných případech umožňuji i distanční výuku s možností individuálních konzultací, ovšem na základě jasně nastavených pravidel a po domluvě s pedagogem daného předmětu.

Přehled hygienických pravidel vám bude zaslán během pátku 4. prosince 2020.

HUDEBNÍ OBOR
Od 7. prosince 2020 umožňuji rozšíření prezenční výuky hudebního oboru o skupinové a kolektivní předměty: komorní hra, nauka o hudbě, korepetice, soubory, orchestry, pěvecké sbory, semináře – maximálně do 10 žáků ve třídě. Výuka bude vycházet z původně nastaveného rozvrhu.

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
Od 7. prosince 2020 umožňuji rozšíření prezenční výuky literárně-dramatického oboru o kolektivní předměty, které budou vyučovány na základě stávajícího rozvrhu, maximálně do 10 žáků ve třídě.

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ, OBOR
Od 7. prosince 2020 umožňuji zahájení prezenční výuky výtvarného a tanečního oboru. Vyučování bude vycházet z původně nastaveného rozvrhu, maximálně do 10 žáků ve třídě.

Velmi si vážím Vaší trpělivosti, vstřícnosti a pochopení. Vězte, že děláme vše proto, aby při zachování stanovených hygienických norem bylo vyučování dětí realizováno. Těší nás podpora vlády ČR a významná pomoc Asociace základních uměleckých škol ČR.

Pokud budete potřebovat něco vysvětlit, bez obav kontaktujte vyučujícího svého dítěte.

Těšíme se na vaše děti, s úctou

V Kroměříži 3. 12. 2020

MgA. Ivona Křivánková, v.r.
ředitelka ZUŠ Kroměříž

Informace k provozu škol a školských zařízení od 7.12.2020
Prezenční a distanční výuka od 7.12.2020
Hygienická pravidla PES 3