Organizace výuky 4.1.2021 – 10.1.2021

Milí žáci, rodiče,

za všechny pedagogy i provozní zaměstnance ZUŠ Kroměříž si Vám dovoluji popřát přívětivý vstup do nového roku, hodně zdraví, lásky, štěstí a naplnění všech Vašich přání.

Je mi to velice líto, ale na začátku nového roku Vás musím informovat o Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 a následném manuálu provozu škol a školských zařízení MŠMT ČR.
Jedná se o opatření v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v ČR, která se vztahují k organizaci vzdělávání základních uměleckých škol s účinností od 4. ledna od 0:00 do 10. ledna 2021 do 23:59. Po tuto dobu je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání, v tomto období probíhá vzdělávání distančním způsobem.
Chtěla bych Vás požádat o součinnost při nastavení formy komunikace v jednotlivých studijních zaměřeních a předmětech, Vaši pedagogové budou připraveni.
Pevně doufám, že se situace během ledna zlepší, protože si všichni ze srdce přejeme návrat k běžné výuce.
Jsem přesvědčena, že během nového roku 2021 zaznamenáme zlepšení současného neradostného stavu a my se opět budeme osobně potkávat a těšit se z umu a talentů Vašich dětí.

Mnohokrát děkujeme za Vaši podporu, trpělivost a vstřícnost!

MgA. Ivona Křivánková, v.r.
ředitelka ZUŠ Kroměříž

Informace k provozu ZUŠ Kroměříž od 4.1.2021
Usnesení vlády z 23.12.2020
Manuál MŠMT ČR