Organizace výuky 21.12.2020 – 4.1.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 budou vánoční prázdniny
žáků prodlouženy o 2 dny (zahájeny budou již od pondělí 21. prosince 2020). Výuka v tomto
kalendářním roce bude ukončena 18. prosince 2020.

Vyhlášené volno ve dnech 21. a 22. prosince 2020 nese název: „Dny boje proti covidu“.
Žáci by měli zahájit výuku dle „Organizace školního roku“ v pondělí 4. ledna 2021, vše bude
záviset na aktuální epidemiologické situaci.

Za všechny zaměstnance ZUŠ Kroměříž
Vám i Vašim rodinám ze srdce přeji poklidné Vánoce,
především pevné zdraví a víru v lepší zítřky.
Kéž ten nový rok přinese tolik očekávánou změnu současného dění.

S úctou

V Kroměříži 15. 12. 2020

MgA. Ivona Křivánková, v.r.
ředitelka ZUŠ Kroměříž

Organizace provozu školy 21. 12. 2020
Usnesení vlády 14. 12. 2020