Organizace výuky 11.1.2021 – 22.1.2021

Milí žáci, rodiče,

dovoluji si Vás informovat o Usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 a nastavení
provozu škol a školských zařízení prostřednictvím MŠMT ČR.

Jedná se o opatření v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací v ČR,
která se vztahuje k organizaci vzdělávání základních uměleckých škol s
účinností od 11. ledna od 0:00 do 22. ledna 2021 do 23:59. Po tuto dobu je
zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání,
v tomto období probíhá vzdělávání distančním způsobem.

Chtěla bych Vás požádat o součinnost při nastavení průběhu online výuky
v jednotlivých studijních zaměřeních a předmětech, zvláště v tomto období,
kdy se uzavírá klasifikace za I. pololetí letošního školního roku.
Pedagogická rada proběhne dne 26. 1. 2021, klasifikace bude uzavřena k 25.
1. 2021. Forma hodnocení vychází z ŠVP a Školního řádu školy. Uskuteční se
tzv. sumativní formou, tedy známkami.
Pevně doufám, že se situace koncem ledna zlepší, protože si všichni ze srdce
přejeme návrat k běžné výuce.

Mnohokrát děkujeme za Vaše pochopení, trpělivost a vstřícnost!

MgA. Ivona Křivánková, v.r.
ředitelka ZUŠ Kroměříž

Informace provoz ZUŠ Kroměříž od 11. 1. 2021
MŠMT obecné – předávání vysvědčení
Manuál MŠMT ČR
Informace MŠMT
Usnesení vlády