Informace k provozu školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

jsem velmi ráda, že díky zlepšené epidemiologické situaci, na základě rozhodnutí Zlínského kraje ze dne 8. 4. 2021 a na základě aktuálních „Informací k provozu škol a školských zařízení, které od MŠMT ČR a MZ ČR školy obdržely dne 7. 4. 2021, zahajuji od pondělí 12. 4. 2021 individuální prezenční výuku v Základní umělecké škole Kroměříž (tj. jeden pedagogický pracovník a jeden žák). Dále stanovuji distanční výuku s možností individuálních konzultací.

Pro bezproblémový chod výuky bude třeba zachovávat stávající přísná hygienická pravidla – rouška, respirátor, desinfekce rukou, větrání prostor, atd. – jejich přehled bude vyvěšen do konce týdne na webových stránkách školy.

V režimu prezenční výuky či osobní konzultace 1 pedagog/1 žák, není nařízeno testování žáků, to však neplatí pro pedagogy.

Přesto apeluji na to, aby do školy přicházely pouze zdravé děti. Myslím si, že je v zájmu nás všech, aby bylo možné realizovat další etapu návratu žáků do škol.

HUDEBNÍ OBOR

Zahajuji prezenční individuální výuku hudebního oboru, který bude vyučován dle stávajícího rozvrhu.

Komorní hra, nauka o hudbě, soubory, orchestry, pěvecké sbory a všechny ostatní kolektivní předměty budou i nadále vyučovány distančně s možností individuálních konzultací.

LITERÁRNĚ- DRAMATICKÝ OBOR /individuální výuka/

Zahajuji prezenční individuální výuku literárně-dramatického oboru, který bude vyučován dle stávajícího rozvrhu. Jedná se jen o výuku přednesu.

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ, LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR /kolektivní výuka/

Tyto obory budou i nadále vyučovány distančně s možností individuálních konzultací.

Hluboce si vážím Vaší trpělivosti, vstřícnosti, pochopení a podpory.  Uděláme vše proto, aby při zachování stanovených hygienických norem bylo vyučování dětí realizováno.

Pokud budete potřebovat něco vysvětlit, bez obav kontaktujte vyučujícího svého dítěte.

Těšíme se na osobní setkání, s úctou
MgA. Ivona Křivánková, v.r.   ředitelka ZUŠ Kroměříž

Informací k provozu školy od 12.4.2021