INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA

Milí žáci a milí rodiče,
seznamuji Vás s opatřením MŠMT ČR v souvislosti se současnou
epidemiologickou situací v ČR, která se vztahuje k organizaci vzdělávání
základních uměleckých škol s tím, že i nadále od 15. února 2021 probíhá
distanční výuka jako dosud. Po tuto dobu je tedy zakázána osobní
přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání. O aktuálních
změnách Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme Vám za nastavení ideální komunikace, bez Vaší spolupráce by to
nebylo možné. Pevně doufám, že se situace s příchodem jara zlepší, protože
si všichni ze srdce přejeme návrat k běžné prezenční výuce.

Případné dotazy zasílejte na mailovou adresu: zuskm@zuskm.cz

Mnohokrát děkujeme za Vaše pochopení, trpělivost a vstřícnost!

Za celý kolektiv zaměstnanců školy

MgA. Ivona Křivánková, v.r.
ředitelka ZUŠ Kroměříž

informace provoz ZUŠ Kroměříž 15. 2. 2021
Usnesení vlády 14. 2. 2021
Informace MŠMT ČR