Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

Chropyně

 

Místo poskytující vzdělávání nebo školské služby Chropyně

Základní umělecká škola Kroměříž, pobočka Chropyně byla založena v roce 1979. Od roku 2008 byla výuka rozšířena o taneční obor. Jednotlivá oddělení hudebního a tanečního oboru spolu úzce spolupracují, vyučují zde kvalifikovaní pedagogové. Žáci se prezentují na veřejných koncertech v MěKS a v kostele sv. Jiljí, na třídních předehrávkách, besídkách a rovněž na různých veřejných akcích města Chropyně i v blízkém okolí. V roce 2012 vznikl z mladých muzikantů lidový soubor Chropyňáček, který se stále rozvíjí a sbírá zkušenosti. Prezentuje se v lidovém kroji na večerech cimbálové muziky Dubina, soubor vystupoval také na Hanáckých slavnostech, v repertoáru má písně z různých částí Moravy.

V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, elek. klávesy, akordeon, kytaru, elek. kytaru, housle, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, sólový a sborový zpěv.

V tanečním oboru vyučujeme gymnastickou a taneční průpravu, základy klasické taneční techniky za doprovodu korepetitora a výuku současných tanečních technik.

VEDOUCÍ POBOČKY: Luděk Koutný

HUDEBNÍ OBOR: Luděk Koutný - housle, zpěv

Mgr. Jana Milotová - zobcová, příčná flétna, nauka o hudbě

Mgr. Obručová Lenka - klavír, zpěv, korepetice

Milan Vaculík - kytara, elek. a basová kytara

Marek Bubeníček  - elek. klávesy, trubka, lesní roh, klarinet, zobcová flétna,  hudební nauka

TANEČNÍ OBOR: MgA. Karla Koutná

BcA. Veronika Koutná

Luděk Koutný - korepetice

CHROPYŇÁČEK

 

- lidový soubor, který vznikl v roce 2012 při spolupráci s folklórním souborem Ječmínek jako hudební doprovod. Soubor je složen ze žáků Základní umělecké školy Kroměříž, pobočka Chropyně, kteří tuto školu navštěvují a zdokonalují se na své nástroje – housle, zobcové flétny, klarinety, akordeony a zpěv. Mladičký soubor se stále rozvíjí a sbírá zkušenosti, v repertoáru má lidové písně z různých regionů.

Prezentuje se v jednoduchém prostém stejnokroji na koncertech ZUŠ, na večerech cimbálové muziky Dubina, soubor vystupoval také na Hanáckých slavnostech a různých akcích města Chropyně.

V květnu 2015 získal jedno z nejvyšších možných ocenění – 2. místo v celostátním kole lidových nástrojů Národní soutěže ZUŠ v Mikulově.

V květnu 2018 se soubor opět účastnil soutěže ZUŠ, v krajském kole v Uherském Ostrohu získal 1. místo.

Pedagogické vedení souboru: Luděk Koutný a Mgr. Jana Milotová

...ukázky z koncertu MP3

Přehrávač vyžaduje nainstalovaný flash player a aktivovaný javascript.

Siyahamba

Přehrávač vyžaduje nainstalovaný flash player a aktivovaný javascript.

Jedeme za sluncem

Přehrávač vyžaduje nainstalovaný flash player a aktivovaný javascript.

Všechno mame schovaný

Přehrávač vyžaduje nainstalovaný flash player a aktivovaný javascript.

Give me a reason - Veronika Koutná

Přehrávač vyžaduje nainstalovaný flash player a aktivovaný javascript.

PayPhone - Veronika Koutná.mp3 PayPhone - Veronika Koutná