Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

Soubor zobcových fléten

 

V souvislosti s rozšířením výuky hry na zobcovou flétnu vznikl v roce 1993 nápad založit Dívčí soubor zobcových fléten ZUŠ Kroměříž (obsazení souboru - sopranino, soprán, alt, tenor a bas), jehož vedoucím se stala paní učitelka Dagmar Krpcová (Machačová). Zpočátku to byl soubor netradiční, ojedinělý, a však brzy se stal velmi oblíbeným a populárním. Několikrát reprezentoval školu a město v zahraničí - Německu, Rakousku, Itálii, Slovensku.

Zájem o společné muzicírování dětí hrajících na zobcovou flétnu byl obdivuhodný, a tak se stalo, že od roku 1995 začali s Dívčím souborem zobcových fléten vystupovat i Mladí flétnisté ZUŠ pod vedením Dagmar Krpcové a Zdeňky Surýnkové.

Od roku 1999 je soubor zobcových fléten stále obměňován a rozšiřován o nové hráče.

Od roku 2015 hraje soubor, dnes nazývaný Flautini, pod vedením pana učitele Radka Mlčocha ve stálé spolupráci s paní učitelkou Dagmar Krpcovou a panem učitelem Rudolfem Gregorem. Je to krásný příklad rčení, že „žák se stal učitelem“, neboť pan učitel Mlčoch je bývalým žákem paní učitelky Krpcové a zároveň bývalým prvním hráčem souboru zobcových fléten v době, kdy sám studoval na ZUŠ Kroměříž.

Soubor Flautini hraje osvědčený repertoár složený ze známých a populárních skladeb nejrůznějších období, stylů a od různých autorů, který neustále doplňuje a obměňuje o nové skladby a aranže. V současnosti vystupuje na svých tradičních koncertech a na různých jiných mimořádných akcích pořádaných ZUŠ Kroměříž, městem Kroměříž a jinými organizacemi.

Úspěchy souboru v soutěžích ZUŠ:

1995 - oblastní kolo estrádních orchestrů - 1. místo - ved. D. Krpcová

1998 - oblastní kolo estrádních orchestrů - 1. místo - (na této soutěži Velký taneční orchestr ZUŠ Kroměříž ve složení: Soubor zobcových fléten, Mladí flétnisté a Taneční orchestr ZUŠ Kroměříž, jeho vedoucí - D. Krpcová, Z. Surýnková, P. Gregor obdrželi zvláštní cenu poroty pro příkladnou práci s mládeží)

2001 - oblastní kolo estrádních souborů - 1. místo - ved. D. Krpcová

2004 - oblastní kolo estrádních souborů - 2. místo - ved. D. Krpcová

2007 - oblastní kolo estrádních souborů - 2. místo - ved. D. Krpcová

2009 - krajské kolo Uherský Ostroh - Soubor zob. fléten - 2. místo - ved. D. Krpcová

2009 - krajské kolo Uhreský Ostroh - Flautini - 3. místo - ved. D. Krpcová

2017 - ústřední kolo Litvínov - FlautiSaxiband - stříbrné pásmo - ved. D. Krpcová, R. Mlčoch, P. Gregor, R. Gregor