Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

Talentové zkoušky pro školní rok 2018/2019

 

Pro školní rok 2018/2019 vypisujeme

do HUDEBNÍHO OBORU

Talentové zkoušky proběhnou na Základní umělecké škole Kroměříž, Jánská 31

ve dnech středa až pátek 13. – 15. června 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

do LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉHO OBORU

Talentové zkoušky proběhnou na Základní umělecké škole Kroměříž, Jánská 31

ve dnech pondělí a úterý 11. – 12. června 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

Před příchodem k talentové zkoušce prosím vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku na www.izus.cz. Tisknout přihlášku není třeba, vše vytiskneme u talentové zkoušky! Odeslání přihlášky neznamená automaticky přijetí do Základní umělecké školy Kroměříž, proto je nutné absolvovat Talentové zkoušky.

Požadavky k talentovým zkouškám na jednotlivé obory budou od května 2018 zveřejněny na webových stránkach školy www.zuskm.cz

Vyrozumění o výsledku talentových zkoušek obdržíte na Vámi uvedený email do 30 dní od konání talentové zkoušky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do základního studia TANEČNÍHO OBORU

a do TANEČNÍ PRŮPRAVY,
která je organizována Sdružením při ZUŠ Kroměříž z. s. ve spolupráci ze ZUŠ Kroměříž,

do základního studia VÝTVARNÉHO OBORU

a do VÝTVARNÉ PRŮPRAVY,
která je organizován Sdružením při ZUŠ Kroměříž z. s. ve spolupráci ze ZUŠ Kroměříž.

Talentové zkoušky proběhnou na Základní umělecké škole Kroměříž, Jánská 31

ve dnech pondělí a úterý 11. – 12. června 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

Není třeba vyplňovat přihlášku předem.

Požadavky k talentovým zkouškám na jednotlivé obory budou od května 2018 zveřejněny na na webových stránkach školy www.zuskm.cz

Vyrozumění o výsledku talentových zkoušek obdržíte na Vámi uvedený email do 30 dní od konání talentové zkoušky.

Těšíme se na  viděnou a spolupráci.
Vedení ZUŠ Kroměříž a Sdružení při ZUŠ Kroměříž z. s.

 

Náplň (požadavky) pro přijímání uchazečů:

Hudební obor ověření hudebního sluchu a rytmického cítění, sociální zralost
(zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Taneční obor pohybové schopnosti, hudební sluch, rytmické cítění, sociální zralost
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, 2 - 3 domácí práce vítány,
sociální zralost
Literárně - dramatický obor prověření hereckých předpokladů, přednes básničky, sociální zralost

 

Obsah přestupové zkoušky u Zápisu do ZUŠ, pokud jde o přestup z jiné ZUŠ:

Hudební obor
Zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Sborový zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Hra na klavír: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na varhany: libovolná skladba
Hra na klávesy: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na akordeon: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na kytaru: Stupnice s akordy , etuda (J.Sagreras, F.Carulli, M.Carcassi, M.Giulliani,
F.Sor), přednes dle vlastního výběru žáka
Hra na el. nebo basovou kytaru: Stupnice s akordy, etuda, přednes dle vlastního výběru
Dřevěné dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Žesťové dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na cimbál: Stupnice s akordy, etuda, přednes?
Hra na bicí: Rytmická stupnice ve 4/4 taktu, čtvrťová nota= 60 na malý buben-
čtvrťové noty, osminové noty, trioly, šestnáctinové noty, sextoly.
Dynamika ve 4/4 taktu, čtvrťová nota=60 na malý buben – v p, mf, f, a zpět.

Výtvarný obor: předložit výtvarnou práci z posledního ročníku
Taneční obor: základní gymnastické prvky, základní prvky z klasické taneční techniky a technik současného tance
Literárně-dramatický obor: mluvený projev dle výběru (přednes básně, přednes prózy nebo dramatický výstup