Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

Talentové zkoušky

 

Náplň (požadavky) pro přijímání uchazečů:

Hudební obor sociální zralost, ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Taneční obor sociální zralost, pohybové schopnosti, hudební sluch, rytmické cítění
Výtvarný obor sociální zralost, výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu (2 – 3 domácí práce)
Literárně - dramatický obor sociální zralost, prověření hereckých předpokladů (přednes básničky)

 

Obsah přestupové zkoušky u Zápisu do ZUŠ, pokud jde o přestup z jiné ZUŠ:

Hudební obor
Zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Sborový zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Hra na klavír: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na varhany: libovolná skladba
Hra na klávesy: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na akordeon: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na kytaru: Stupnice s akordy , etuda (J.Sagreras, F.Carulli, M.Carcassi, M.Giulliani,
F.Sor), přednes dle vlastního výběru žáka
Hra na el. nebo basovou kytaru: Stupnice s akordy, etuda, přednes dle vlastního výběru
Dřevěné dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Žesťové dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na cimbál: Stupnice s akordy, etuda, přednes?
Hra na bicí: Rytmická stupnice ve 4/4 taktu, čtvrťová nota= 60 na malý buben-
čtvrťové noty, osminové noty, trioly, šestnáctinové noty, sextoly.
Dynamika ve 4/4 taktu, čtvrťová nota=60 na malý buben – v p, mf, f, a zpět.

Výtvarný obor: předložit výtvarnou práci z posledního ročníku
Taneční obor: základní gymnastické prvky, základní prvky z klasické taneční techniky a technik současného tance
Literárně-dramatický obor: mluvený projev dle výběru (přednes básně, přednes prózy nebo dramatický výstup

Vnitřní směrnice k Talentovým zkouškám